ราคาและแพ็คเกจ

ราคามาตรฐานของเรา
  • พื้นที่ให้เช่าขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 10 ตารางเมตรไปจนถึง 1,200 ตารางเมตร
  • ราคาเช่าเริ่มต้นที่ 350 บาท/ตารางเมตร
  • ค่าส่วนกลาง 28 บาท/ตารางเมตร
  • มัดจำล่วงหน้า 3 เดือน
  • ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท
  • ค่าน้ำหน่วยละ 22 บาท
  • บริการที่จอดรถ 1 คันต่อพื้นที่เช่า 100 ตารางเมตร
  • ค่าเดินสายโทรศัพท์ 3,000 บาท/จุด
  • สัญญาเช่าเริ่มต้น 1 ปี สูงสุด 3 ปีต่อสัญญา

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …